Blueser og Ballader er et rytmisk blandet kor

Vi er for tiden 37 medlemmer og synger stilarter som jazz, latin, soul, moderne gospel og stille ballader. Vi synger både gamle evergreens og nyere musik. En del af de numre vi synger, er komponeret af vores korleder, Tina Buchholtz.

Er du vores nye medlem?

Vi søger løbende nye medlemmer til de stemmegrupper, der har plads til flere. Kontakt os på post@blueserogballader.dk

Praktisk om at være med i koret

Vi øver hver onsdag fra kl 19.00 til 22.00 i Lystrup kirkes lokaler, og koret giver koncert i kirken som afslutning på hver sæson. Vi holder også koncerter andre steder i løbet af året. Som nyt medlem deltager man i en almindelig korprøve som dog afsluttes med en stemmeprøve hvor dirigent og 2 fra korets bestyrelse deltager. Man skal kunne synge rent, holde sin egen stemme, og kunne orientere sig i et nodebillede. (Man forventes ikke at kunne "blad-sang")


Bestyrelsen

Formand:Zineth Barfod
Kasserer:Morten Grouleff
Bestyrelsesmedlem:Lisa Friberg
Bestyrelsesmedlem:Irene Vinter Jacobsen
Bestyrelsesmedlem:Marianne Termansen
Skriv til bestyrelsen påpost@blueserogballader.dk

Dirigenten: Tina Buchholtz

Tina er sanger, komponist, forfatter og underviser. Tina er en humørbombe, som ikke alene dirigerer os, men også giver os anekdoter og en energimæssig saltvandsindsprøjtning, når vi øver onsdag aften.


Tina har i mange år været underviser på universitetet, og på musikkonservatorierne i Århus, Aalborg og Odense Sideløbende har Tina også været idégrundlægger, medvirkende, og stået i spidsen for adskillige musikalske projekter.


Kontakt Tina på tina@tinab.dk eller Tlf.: +45 26 82 08 44.


Blueser og Ballader – hvem er vi, og hvad vil vi?

Koret har holdt 15 års jubilæum og brugt lejligheden til at prøve at sammenfatte vores vision på skrift. Den følger her:


Blueser og Ballader er et amatørkor med visse ambitioner. Vi tilstræber at lave noget, der er spændende, udfordrende og fornyende. Korets leder forsøger til stadighed at udvikle og få mere ud af korets talentmasse.

Korets sammensætning

Vi tilstræber at være ca. 40 medlemmer fordelt på de 4 stemmegrupper sopran, alt, tenor og bas. Mange arrangementer er 8-stemmige, hvor stemmegrupperne på skift har forskellige roller: Nogen gange melodistemmen, andre gange de andre skæve toner, der giver den jazzede klang. Vi arbejder for hvert værk målrettet på at opnå en velbalanceret klang og en sikker kollektiv fremførelse. Vi tilstræber derfor, at have en tilstrækkelig besætning og et ensartet niveau i alle stemmegrupper. Det er korets leder, der har det kunstneriske ansvar og vurderer stemmefordelingen.

Årets gang

Året er opdelt i to sæsoner: Efterår fra august til begyndelsen december. Forår fra januar til slutningen af maj. Vi afholder fast 2 årlige koncerter for vores trofaste hjemmepublikum i Lystrup: en forårskoncert og en jule-/vinterkoncert. Vi tilstræber at supplere med nogle få koncerter eller events andre steder, som vi enten selv arrangerer eller bliver inviteret til -- f.eks. i forbindelse med Aarhus Festuge. Vi har korprøve 3 timer hver onsdag aften og en øvelørdag midt på hver sæson. I forbindelse med koncerter suppleres med yderligere prøver.

Forventninger til korets medlemmer

For at opnå hurtig indlæring af nyt materiale og sikkerhed i alle stemmegrupper tilstræber vi en god mødedisciplin, især på de få, men vigtige øvelørdage. Desuden en koncentreret - men gerne humørfyldt - indsats under prøverne. Nodekendskab er en fordel, men ikke en forudsætning. Alle øvegange optages og deles på vores interne Facebook-gruppe i koret. Det forventes, at man melder afbud og selv eller med hjælp fra andre i stemmegruppen får øvet op efterfølgende, hvis man bliver forhindret til en øvegang. Vi tilstræber, at vi ved hver øvegang bevæger os fremad med repertoiret og hæver korets kollektive formåen. Du er der for koret, og koret er der for dig - både musikalsk og socialt!